• Banner
  • Banner

Pensioenmogelijkheden

Wat zijn de pensioenmogelijkheden als zzp’er?

Als zelfstandig ondernemer moet je zelf je pensioen regelen. Onderstaand vind je zeven manieren waarop je als zelfstandig ondernemer je pensioen kunt regelen.

1. Oude pensioenregeling voortzetten
Soms is het mogelijk om de pensioenregeling van je laatste werkgever voort te zetten. Het voordeel hiervan is dat het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid (mits aanwezig in de pensioenregeling) gedekt blijft. Let op: dit moet je aansluitend aan je dienstverband regelen dus controleer deze mogelijkheid voordat je start met je onderneming. Sinds 1 januari 2012 is de pensioenpremie voor de vrijwillige voortzetting tot maximaal 10 jaar na ontslag aftrekbaar. Voorheen was dit maximaal drie jaar.

2. Meedoen aan een verplichte pensioenregeling
Er zijn een aantal bedrijfstakken en beroepsgroepen waarbij je als zzp’er verplicht deel dient te nemen aan een bepaalde pensioenregeling.

Let op: je moet jezelf aanmelden bij het pensioenfonds. Doe je dit niet en het pensioenfonds constateert dat je je toch moet aanmelden dan moet je de volledige premie (vanaf de start van je onderneming) alsnog betalen !

3. Sparen voor een lijfrente
Bij een lijfrente spaar je voor een kapitaal dat je, als je stopt met werken, in termijnen laat uitbetalen. Sparen voor een lijfrente kan via een bank of een verzekeraar. De premie die je betaald voor een lijfrente is tot zekere hoogte fiscaal aftrekbaar. Let goed op de kosten die je moet betalen als je een lijfrenteverzekering afsluit. In het verleden zijn er veel verzekeringen afgesloten die tegenwoordig als woekerpolis worden bestempeld!

4. Zelf sparen of beleggen
Het is uiteraard ook mogelijk om zelf geld apart te zetten voor later. Gewoon op een spaarrekening, door geld te beleggen of door bijvoorbeeld je hypotheek af te lossen. Je hebt hier wel een ijzeren discipline voor nodig!

5. Het geld dat je spaart is netto en je kunt op ieder moment beslissen waar je het aan wilt besteden.
Let wel: als je vermogen opbouwt moet je hier jaarlijks belasting (vermogensrendementsheffing) over betalen.

6. Een oudedagsreserve opbouwen
Binnen je onderneming mag je op de balans geld reserveren voor je pensioen, mits je winst maakt. Om te mogen reserveren voor de oudedagsreserve moet je wel aan voorwaarden voldoen.
Let op: als je van deze mogelijkheid gebruik maakt, bouw je niet echt een pensioen op, je reserveert alleen. Over deze reserve moet je straks belasting betalen. Dit kan voorkomen worden door de reserve om te zetten in een lijfrenteverzekering. Dan betaal je uiteindelijk ook belasting, maar dan alleen over de periodieke uitkering.

7. Stakingswinst omzetten in een lijfrente
Besluit je om te stoppen met je bedrijf, dan is het mogelijk om de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Ook hier zijn weer een aantal voorwaarden aan verbonden. Let op: het is natuurlijk onzeker of je winst realiseert bij het staken van je onderneming. Het is dan ook moeilijk om op basis van deze mogelijkheid pensioen te plannen.

8. Als DGA pensioen opbouwen
Als je een eigen BV hebt en directeur groot aandeelhouder (DGA) bent, kun je jezelf een pensioenregeling toezeggen. Deze pensioenregeling kun je binnen je eigen BV regelen, of onderbrengen bij een verzekeraar. Als je als DGA je pensioen wilt regelen is het zeer belangrijk dat je hierover deskundig advies inwint, bijvoorbeeld bij je NOAB adviseur.